NLP Eğitimi

NLP Eğitimi

“HER ŞEY İÇİNİZDEKİ GÜCÜ HAREKETE GEÇİRMEKLE BAŞLAR” NLP (Neuro-Linguistic Programming) : En kısa tanımıyla sinir-dili programlamasıdır.Neuro: Beynimiz, duyup gördüklerimiz, tadıp kokladığımız, hissettiğimiz duygularla ilgilidir.

Linguistic : İletişim ve düşüncelerle önem kazanan sözlü ve sözsüz dille ilgilidir.
Programming : Sürekli yapılan davranış örüntülerinin hangi amaçla ve nasıl hareket ettiğidir.

 • NLP, beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten teknik bir bilimdir. Profesyonel iş hayatında, eğitimin her aşamasında, hayati kararlar almamız gereken yaşam süreçlerinde ya da insan ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. NLP nasıl karar aldığımızı, davranışlarımızın nedenlerini, nasıl bir öğrenme sürecinden geçtiğimizi inceler.
 • Bireyin iç dünyasındaki olumsuzluklar, kişinin var olan pozitif duygularının ve potansiyellerinin ortaya çıkmasını engeller. Ancak NLP bu olumsuzlukları yaşamımızdan nasıl sileceğimizi gösterir.
 • NLP, insanlara beyinlerini programlamayı öğreterek, değişimine yardımcı olmayı önerir. Bize verilen aklın bilgi kullanımı olarak verilmediği söylenmiştir.
 • NLP size faydalı bir akıl kullanım yolunu gösterir.
 • NLP AKIL KLAVUZU´dur. Akıl Klavuzu, NLP Eğitimi için mecazi olarak görünür ve beyin için bir yazılım gibi lanse edilir.

NLP Ne İşe Yarar?

Yaşam artık hem çok hızlı hem çok teknolojik. Aynılıklar ve farklılıklar ise çok belirleyici. Tecrübe edinmeyi bekleyecek kadar zamanımız yok.

NLP, duyusal keskinliğinizi arttırmaya, motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerini öğrenmeye, size hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle ilgili yüksek kalitede bilgiye ulaşmanıza olanak verecektir. Her tür davranış değişimi, istekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma, istemediğimiz davranışlardan kurtulma, genellemesiz ve stressiz bir yaşam, iç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması gibi insan yaşamını etkileyen tüm unsurları anlayacak; ikna etme ve etkilemenin belirli ve hipnotik dil kalıplarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

KATILIMCIYA NE FAYDA SAĞLAR?

Business (İş Dünyası) alanında:

 • NLP ile liderlik, satış ve pazarlama stratejileri, iletişim teknikleri, takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi, çalışanlarla iletişim, kriz çözümü,bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi, motivasyon, karar,  yaratıcılık stratejileri, doğru kararların modellenmesi, başarılı yöneticilerin modellenmesi, bilinçaltı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri gibi gelişen iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verir.
 • Eğitim alanında: Sınavlara stressiz hazırlanma, sınav anında bilgileri hatırlama, ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi, kalıcı ve hızlı öğrenme, dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkileyebilme, bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi hızlandırma, anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri, bireysel öğrenmenin önündeki engelleri kaldırma, öğrenen kişileri modelleme, 4 Öğrenme stili ve planlaması(4MAT) üretken öğrenme, yetişkin öğrenme teorisi ve hafıza dinamikleri, öğrenme meta programları gibi etkili bir eğitim için gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verir.
 • Terapi konusunda: Depresyon, panik atak, sosyal fobiler, kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar, tüm psikolojik rahatsızlıkların çözümünde etkilidir.
 • Kişisel gelişim konusunda: His dünyanızı kontrol edebilmek, geçmiş yaşam tecrübelerinin negatif etkileriyle baş edebilmek, güven geliştirebilmek, yaratıcı ve çok yönlü düşünmek, stresi pozitif bir motivasyona dönüştürmek, dilde ustalaşmak, doğru hedefler belirlemek, inanç ve davranış kalıplarını değiştirmek, iş ve özel yaşamda başarılı olmak gibi yaşam yolunda sayısız edinimler kazandırır.

NLP´nin Tarihçesi

NLP 1970´li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler´in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya´da doğmuştur. Dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler. Virginia Satir, Fritz Perls ve dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler.

Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişikliklerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar.

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra bir şişe Kaliforniya şarabı açıp şu soruyu sordular: ´Buna ne isim vereceğiz?´

 • Neuro – çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düşünme süreçlerimiz düzeyinde idi.
 • Linguistic – çünkü dili kullanma şeklimiz nörolojimizi yansıtır.
 • Programlama – çünkü eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz.
 • NLP´nin gelişiminde başka inanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda vurgulama davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçsiz zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitimi merkezini oluşturmaktadır.

NLP, beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten teknik bir bilimdir. Profesyonel iş hayatında, eğitimin her aşamasında, hayati kararlar almamız gereken yaşam süreçlerinde ya da insan ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.

NLP TANIŞMA SEANSINDA:

 • Başarılı ve mutlu insanların ortak yaşam sanatı.
 • Bilinçli ve bilinçdışı zihin nasıl çalışır?
 • Duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl yönlendiririz?
 • Gizli ikna yöntemleri nelerdir?
 • Temsil sistemleri: Görsel, İşitsel ve Dokunsal

Yukarıda sunulan hizmetlerden sizin seçeceğiniz herhangi biri üzerinde çalışma yapılacaktır.

[contact-form-7 id=”401″]

NLP Eğitimleri

 • Temel Giriş Sertifika Programları (INLPTA Diploma Programı)
 • Pratisyen Sertifika Programları (INLPTA Practitioner )
 • Uzman Sertifika Programları (INLPTA Master Training)
 • NLP Eğitmeni Sertifika Programları (INLPTA Trainer )

INLPTA EĞİTİM STANDARTLARI

Uluslararası NLP Eğitmenler Derneği´nin standartları 5 kıtada 29 ülkede geçerlidir.
NLP eğitimlerinin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi ve en yüksek sonuçların alınabilmesi için INLPTA belli başlı eğitim standartlarına sahiptir; ve tüm INLPTA üyesi NLP eğitmenleri bu standartlara uymakla yükümlüdür.

INLPTA SERTİFİKASYON STANDARTLARI

Sertifikalı INLPTA Master Practitioner yada eğitmeni olmayan kişiler sertifika imzalayamaz ya da herhangi bir kişiye sertifika veremez.

NLP Eğitim Programı

NLP Eğitimi zihnin, duygu, düşünce ve davranış ilişkilerinin çalışma sistematiğini inceleyen yöntemler bütünüdür. Başarılı insanların ortak zihinsel süreçleri model alınarak, bireyin gerçek potansiyelinin ortaya çıkartmasını, öz farkındalığı arttırıp performansı yükseltmek amaçlanır.Faydaları

 • E tkili iletişim kurabilmek için gerekli donanıma sahip olurlar.
 • Duygu ve düşüncelerini nasıl oluştuğunu bilip doğru yönlendirme becer isine sahip olurlar.
 • Varolan potansiyellerini açığa çıkarırlar.
 • Karşıdaki insanı ikna etme, anlama ve yönlendirme ile sağlıklı ilişki kurabilme yetisi kazanırlar.
 • Hedef belirleme, kendi kendini motive etme ve öz disiplini sürekli kılmayı öğrenirler.

Eğitimin İçeriği

 • NLP nedir?
 • NLP´nin Önvarsayımları
 • NLP´nin Dört Aşamalı Başarı Programı
 • Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi
 • Bilinçdışı Zihnin Çalışma İlkeleri
 • Beyni etkili kullanma sanatı
 • Öğrenme Seviyeleri
 • Mantık Seviyeleri
 • NLP Değişim Süreci
 • Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak
 • İletişim ve Dil Unsurları
 • Etkin iletişim ve yönlendirme stratejileri
 • Dinlemenin aşamaları
 • Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim Süreci
 • Uyum- ahenk – yönlendirme
 • Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
 • Temsil Sistemleri (Representational Systems)
 • Meta Model
 • Meta proğramlar
 • Kişilik tipolojileri
 • Milton Modeli ve Hipnotik Dil Kalıpları
 • Duyguları Yönetmek
 • Mükemmellik Çemberi (Circle Of Excellence)
 • Alt-Modaliteler (Sub-Modalities)
 • Çapa Atma (Anchoring)
 • Yeniden Çerçeveleme (Reframing)
 • Değer ve inançlar

Eğitim süresi 6 tam gün hafta sonu

 • 25 0cak
 • 01 şubat
 • 08 şubat
 • 15 şubat
 • 22 şubat
 • 01 mart
 • Eğitim bedeli 2.200 tl +kdv
 • Maksimum 15 kişi
 • Eğitmen, mine Adıgüzel
 • Uluslararası akredite sertifika verilecektir.

NLP Diploma

NLP Diploma Eğitimi, NLP´ ye etkili bir giriş yapmak ve NLP nin ana tekniklerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitim programıdır.AMAÇ:
NLP´ nin ne olduğunu, temel çalışma ilkelerini, zihin ve beden ilişkisini, bilinçdışının işleyişini, öğrenme farklılıklarını, değişimin nasıl olacağını, etkili iletişimin temel prensiplerini, kontrol mekanizmasının edinilmesini sağlamaktır.EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • NLP nedir?
 • Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi
 • NLP, Farkı Oluşturan Farkı Nasıl Yaratıyor
 • NLP Temel Çalışma İlkeleri ve Felsefesi
 • NLP Ön Varsayımları
 • Bilinçdışı Zihnin Gücü ve Çalışma Şekli
 • Bilinçli Zihin ve Bilinçaltı Zihin Arasındaki Farklar
 • Doğru Hedef Belirleme Stratejiler
 • İletişim
 • Uyum (Rapport)
 • Fizyoloji
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
 • Temsil Sistemleri (Representational Systems)
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital
 • Göz Erişim İpuçları (Eye Accessing Cues)
 • Çapa Atma (Anchoring)
 • Swish

SÜRE: 2 GÜN

NLP Prectitioner

AMAÇ:

 • NLP Practitioner Eğitimi; kişisel gelişim amaçlı olup 136 saatlik bir programdır. Kişilerde davranış ve duygu düzeyinde değişiklikler yaratma ve bilinçaltını yeniden programlama üzerine bir eğitimdir.
 • Zihnin nasıl işlediğini görerek, hedeflere nasıl ulaşacağımızı yaşayarak ve yaparak öğrenmek.
 • Öncelikle kendi iç iletişimimizi sağlayarak, sonra sosyal ve iş yaşamınızdaki insanlarla iletişim etkinliğinimizi önemli derecede arttırmak.
 • Duygularımızı kontrol altına alabilmeyi öğrenmek.
 • Arzu ettiğimiz geleceğimizi yaratmak için zihnimizi nasıl kullanabileceğimizi ve davranışlarımızı nasıl programlayabileceğimizi öğrenmek.
 • Yaşamımızı anlamlı hale getirmek için gerekli olan kişisel motive yöntemlerini elde etmek.
 • Bu programa katıldıktan sonra NLP Master Practitioner ve NLP Trainer sertifika programlarına katılabilir ve     siz de bir eğitmen olabilirsiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • NLP nedir?
 • NLP ´nin Tarihçesi
 • NLP´nin Önvarsayımları
 • NLP´nin Dört Aşamalı Başarı Programı
 • Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi
 • NLP, Farkı Oluşturan Farkı Nasıl Yaratıyor?
 • NLP Temel Çalışma İlkeleri ve Felsefesi
 • NLP Kullanımı İçin Etik ve Profesyonel Ana Hatlar
 • Bilinçdışı Zihnin Çalışma İlkeleri
 • Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar
 • Bilinç ve Bilinçdışı Zihnin Öğrenme İlkeleri
 • Öğrenme Seviyeleri
 • Mantık Seviyeleri (Logical Levels)
 • NLP Değişim Süreci
 • Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak
 • İletişim ve Dil Unsurları
 • Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim Süreci
 • Uyum (Rapport)
 • Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
 • Fizyoloji
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
 • Temsil Sistemleri (Representational Systems)
 • Meta Model
 • Milton Modeli ve Hipnotik Dil Kalıpları
 • Duyguları Yönetmek
 • Olumlu Duyguları Yaratmak ve Artırmak
 • Mükemmellik Çemberi (Circle Of Excellence)
 • Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek
 • İlgili ve İlgisiz Konuma Geçmek (Association & Dissociation)
 • Alt-Modaliteler (Sub-Modalities)
 • Çapa Atma (Anchoring)
 • Yığma Çapalar, Çöken Çapalar ve Zincirlenen Çapalar
 • Yeniden Çerçeveleme (Reframing)
 • 6 Adımda Yeniden Çerçeveleme
 • Swish Tekniği
 • Kişisel Tarihi Değiştirmek
 • Geleceği Yaratmak
 • Kişisel Vizyon Teknikleri
 • Değer ve inançlar
 • Amaç ve Araç Değerleri
 • Yaklaşmacı ve Uzaklaşmacı Değerler
 • Değerleri Belirleme ve Değer Çizgisine Yerleştirme
 • İnanç Değiştirme Süreci
 • Sınırlayıcı İnançları Belirlemek
 • Sınırlayıcı İnançları Değiştirme Teknikleri

SÜRE: 12 Gün (6 Hafta Sonu veya Hafta İçi Blok Eğitim)

[stm_multy_separator css=”.vc_custom_1435819083449{margin-bottom: 64px !important;}”]
Konuşmayı Başlat
WhatsApp iletişime geçin!
Merhabalar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?