Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim

” YAŞAMAK , KENDİ KENDİNİ VARETMEK ,

BİLGİSİNİ VE AKLINI KULLANARAK,
ETİNDEN KEMİĞİNDEN
KENDİ HEYKELİNİ KENDİ ELİYLE YAPMAKTIR. “
GoetheHepimiz insan olmanın ağırlığı içindeyiz. Keşfedilmeyi bekleyen eksik yönlerimizi bulabilirsek sahip olduğumuz potansiyeli maksimum şekilde kullanılır, böylece hedeflerimize daha kısa yoldan ve kolayca ulaşabiliriz.Kişisel Gelişim Eğitimi Programlarımız bireylerin, kendi niteliklerini geliştirmelerini; çevreleriyle etkileşimlerini ve iletişimlerini güçlendirmelerini; hem sosyal yaşamda, hem de çalıştıkları kurumda daha verimli ve etkili olmalarını; böylece kendi iç dünyalarında da bütünlüğü yakalayarak, istedikleri seviyeye ulaşmanın mutluluğunu ve tatminini yaşamalarını sağlayacaktır.

MARJİNAL AKADEMİ gerek kurumsal, gerekse kurum bünyesi içinde yer alan değerli bilim adamları ile sektörel tecrübeye sahip üst düzey yöneticiler ve gelişim uzmanlarına sahip geniş eğitmen kadrosu eşliğinde, bireylerin ve kurumların başarılı, verimli, güçlü ve daha mutlu bir yaşam hedefledikleri değişim süreçlerine; bilimsel temelli, hızlı, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üreterek destek vermeyi temel amaç edinmiştir.

 Tanışma seansına katılmak istiyorum. Tanışma Seansına Katıl Başlığına tıklayın ve gerekli formları doldurun, En kısa sürede sizlere ulaşılacaktır.

[contact-form-7 id=”401″]

Eğitimcinin Eğitimi

TANIM VE AMAÇOrganizasyonlarda çalışanların eğitimi, dikkatle ele alınması gereken çok boyutlu bir süreçtir. İyi planlanmış, uygun nitelikli eğitimciler tarafından verilen ve öğrenilenlerin iş yaşamına yansıtıldığı eğitimler, kurumsal kazanç sağlarlar.AMAÇ:

 • Bilgi ve beceri sahibi eğitimciler yetiştirme
 • Eğitimcilerin empati becerilerini geliştirme
 • Gelişen eğitim teknolojilerini öğreterek yeni eğitim anlayışlarını  benimsetmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

Atölye çalışması, Sistem teorisi ile “Dışavurumcu Sanat Terapisi” kuramlarına dayanmaktadır. Katılımcılar, kil, kolaj, resim, kukla, oyuncak ve çeşitli doğal malzeme gibi araçların eğitimde kullanımı konusunda da deneyim kazanabileceklerdir. Bu nitelikleriyle, Atölye çalışması, diğer “klasik eğitimcinin eğitimi” seminerlerinden farklılık göstermektedir.

 • Yetişkinlerin eğitim felsefesi ve eğitim süreci
 • Kitlenin tanımlanması / Segmentasyon
 • İhtiyaç ve Amaçların belirlenmesi
 • Eğitimin planlanması
 • Yerleşim – Pozisyon – Işıklandırma – Kıyafet
 • Konuşma dili ve uygulama yöntemi
 • Kitleyle iletişim becerileri
 • Sesin ayarlanması, geliştirilmesi, eğitimi / Solunum
 • Metin – Ekipman
 • Grubun kontrolü
 • İtirazlar / İtirazlarla başa çıkma teknikleri

Kendin Olma Cesaretini Gösterebilmek

“ZAMAN”IN EFENDİSİ OLMAKGünümüzde en dikkatli kullanılması gereken sermaye zamandır. Öyle ki, zamanı nasıl harcadığınız size ya kazanç olarak ya da kayıp olarak geri dönecektir. Profesyonel işletmeler zaman yönetiminin önemini bilir.Çünkü zamanı yönetmek; insanın kendisini, işini ve hayatını, birini diğerine tercih etmeden yönetmesidir.İş disiplininin sağlanması, krizlerin önlenmesi, stresin azaltılması, motivasyonun sağlanması ancak “etkin zaman yönetimi”yle olur.AMAÇ:

 • Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşmak,
 • Etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak,
 • Verimliliği artırmak,
 • Kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak,
 • Kişisel ve takım halinde zaman yönetimi bilincini kazandırmak,
 • Hedefleri, yapılacak işleri öncelik ve önem sırasına koyma becerilerini geliştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Zaman ve zihinsel faaliyet ilişkisi,
 • İş süreçleri içerisinde faaliyetlerin önem ve öncelik derecesinin belirlenmesi,
 • Zaman yönetiminde kişiliğin rolü,
 • Bireyin takım içindeki rolü ve zaman yönetimi,
 • Zamanı performansları geliştirebilme için kullanma,
 • Zamana ve etkinlik kavramına bakış açıları,
 • Hedefler ve hedefe götürecek kilit alanlar,
 • İş ortamında zaman tuzakları,
 • Etkin zaman yönetimi için temel araçlar (teknoloji, ajandalar vb.)

SÜRE :  1 GÜN

Pozitif İletişim ve Beden Dili

“ASLOLAN NE DEDİĞİNİZ DEĞİL;  NE YAPTIĞINIZ NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL; NASIL SÖYLEDİĞİNİZDİR”İnsanların fiziki yapıları ne kadar birbirinden farklı olsa da, insan ilişkilerinde  duygular ve beklentiler değişmez. İnsanları etkileyebilme sanatını iyi icra edebilirseniz, fethedemeyeceğiniz  gönül yoktur. Bu yüzden de Pozitif İletişim ve Beden Dili Eğitimi önemlidir.AMAÇ:

 • Düşünceleri, inançları, duyguları tam ve doğru olarak ifade edebilme,
 • Başkalarının anlattıklarını en iyi şekilde algılama,
 • İletişim kurulan kişilerin zihninde pozitif, kendiyle ve dünyayla barışık paralel düşünebilen bir izlenim bırakma,
 • Girilen yeni ortamlarda iyi bir başlangıç yapma,
 • İnsanları doğru şekilde etkileme ve etki yaratma,
 • Empati geliştirme,
 • Etkin dinleme,
 • Başkalarının beden dilini anlama,
 • Beden dilini etkin kullanma yetkinliklerine sahip olmak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İletişimin Anlamı,
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim,
 • İletişim Sürecinin Oluşumu ve İşleyişi,
 • İletişimi Kısıtlayan ve Besleyen Unsurlar,
 • Başarılı İletişim İçin Kişilerin Sahip Olması Gereken Yetenek ve Beceriler,
 • Etkili Bir İletişim Sürecinde Yapılmaması Gereken Eylemler,
 • Açık İletişim ve Kendini İfade Etme,
 • Geri İletim/ Bildirim,
 • Etkin Dinleme Becerilerini Geliştirme,
 • Anlama Becerilerini Geliştirme,
 • İletişimde  Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri,
 • Beden Dili Neler Anlatır ?,
 • Beden Dilinin Öğeleri ve Verilen Mesajların Analizi,
 • İlk İzlenim,
 • Alan Kullanımı.

SÜRE : 2 GÜN

İçimizdeki Yaratıcının Keşfi

“KENDİ HAZİNENİZİ BULUN”Yaratılıcılık saklanmayı sever. Çoğu insan hazineleri başkalarının bahçesinde ararken, gerçek zenginler kendi bahçelerinde hazine olduğuna inananlardır.Günümüz iş dünyasının en önemli ihtiyacı sorunlara farklı boyutlardan bakabilen, esnek, çözüm odaklı, özgün fikirlere sahip bireylerle çalışmaktır. Aslında hepimizin özünde var olan ancak keşfedilmeyen potansiyelimiz bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Önemli olan  yaratıcı gücü özgürce ve programlı bir biçimde dışarı çıkarabilmektir.AMAÇ:

 • Kendini çok yönlü olarak tanımayı ve geliştirmeyi,
 • Kendinde var olan yaratıcılığın farkına varıp bundan zevk almayı,
 • Empati kurabilmeyi ve iletişimini geliştirmeyi,
 • Yaratıcı düşüncenin öğrenilebilir olduğunu,
 • Yaratıcı düşünmemizi engelleyen faktörleri saptayarak onlardan uzak durmayı,
 • Yaratıcılığın bir alışkanlık haline gelmesi için atmaları gereken adımları,
 • Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması için gereken somut ve soyut ortamların nasıl hazırlanacağını ve yaratıcı düşünce uygulamalarını günlük hayatlarının bir parçası haline getirebilmeyi alışılageldik sorunlara alışılmadık çözümler üretme yetisine sahip olmak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Yaratıcılık kavramı ve önyargısal tutum
 • Yaratıcılığın Koşulları
 • Yaratıcılığın engellenmesi – Yaratıcılığın tetiklenmesi
 • Sınırsız Düşünme- Hayal Gücünü Kullanma
 • Yeniliklere, değişimlere açık olma
 • Grup Dinamiği
 • Güven Çalışması
 • Analiz Etme
 • Eleştirel Bakış
 • Farkındalık
 • Konsantrasyon
 • Pozitif Tutum

SÜRE : 2 GÜN

Motivasyon

“DÜNYADA GÖRÜLEBİLECEK TEK MUCİZE:  MOTİVASYON”Motivasyon, insanların onlardan yapmalarını istediğiniz şeyi, siz istediğiniz için değil, kendileri istedikleri için yaptıklarını düşünmelerini sağlamaktır. Yüksek motivasyona sahip olan kişilerle imkansızı başarmak kolaydır; ancak motive olmayanlarla,  kolayı başarmak bile imkansızdır.AMAÇ:

 • Motivasyonun önemini kavrayabilmek,
 • Dışsal ve içsel motivasyonu harekete geçirebilmek,
 • Çalışanları yaptıkları işe ve işletmeye bağlı hale getirebilmek,
 • İş hayatında verimliliği arttırabilmek,
 • En çok kabul gören motivasyon yöntemlerini  uygulayabilmek.

İÇERİK:

 • Motivasyon yaklaşımları,
 • Motivasyon süreci,
 • Motivasyon nasıl sağlanır ?,
 • Çalışanlarınızı motive etmenin yolları,
 • Ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel motivasyon araçları,
 • Motivasyonun iş sonuçlarınız üzerine etkileri.

SÜRE : 1 GÜN

Stres Yönetimi

“STRESİ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜN”Elmas ile kömür arasındaki en önemli fark, elmasa daha fazla baskı uygulanmasındandır.Zor olaylar karşısında  stresi yıkıcı değil, verimli bir uyarıcı haline dönüştürme becerisini kazanmak çok önemlidir. Bireysel başarı, kişilerin gündelik hayatlarında karşı karşıya kaldıkları stresi iyi yönetmelerine bağlıdır.AMAÇ:

 • Stresin yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olduğunu ama bunun nasıl yönetilmesi gerektiğini,
 • Stresi kontrol altına almayı ve fırsat haline dönüştürmeyi,
 • Stresi pozitif yöne çevirebilmeyi ve bunu motivasyon olarak kullanmayı,
 • Değişimin yarattığı stresle mücadele etmeyi,
 • İçsel düzeyde stres eşiklerini tanımayı keşfetmek

İÇERİK:

 • Stres Kavramı, Oluşumu, Kaynakları ve Doğası,
 • Fiziksel, Zihinsel, Duygusal ve Davranışsal Belirtiler,
 • Stresin Algılanışı ve Verilen Tepki,
 • Stres Düzeyini Etkileyen Unsurlar,
 • Akılcı Yaklaşım,
 • Stres ve Performans Arasındaki İlişki,
 • İhtiyaç ve Kişilik Analizi,
 • Stresin Vücuda Verdiği Olumsuzluklar,
 • Stresin Aşamaları,
 • Stresle Baş Etme Yöntemleri,
 • Nefes Alma Teknikleri,
 • Zihinsel Düzenleme Tekniğini Kullanma,
 • Otojenik  ve Progresif Gevşeme Teknikleri,
 • Stresin Neuro Linguistic Yapısı,
 • Duyguları Yönetme,
 • Meditasyon Teknikleri.

SÜRE : 2 GÜN

Hedef Belirleme ve Başarı Haritası

“ROTAMIZI DOĞRU YÖNLENDİRMEK”Hayatta  iki seçenek vardır: “Ya tozu dumana katarsın; ya da hayat boyu toz duman yutarsın”Hedef Belirleme başarıya giden yolda ilk adımdır. Hedef belirleme, önceliklerimizi saptamamıza, kendimizi düzene sokmamıza, büyük kararlar vermemize ve hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olur.AMAÇ:

 • Hedefe giderken uygun yol haritasını yapılandırabilmek,
 • Katılımcıların kendilerini zihinsel anlamda hazırlayarak, nasıl motive edeceklerini,
 • Hedefe ulaşmanın önündeki en büyük engelin ne olduğunu,  sorunların fırsata nasıl dönüştürüldüğünü,
 • Duygu ve düşüncelerin hedefe nasıl yönlendirildiğini sınav stresi ve kaygılardan nasıl kurtulacaklarını,
 • Zihinde canlandırmanın ne olduğunu ve bunu kendi amaçlarına yönelik  nasıl kullanacaklarını,
 • “Acaba yapabilir miyim?” şüphesindense, “Nasıl yapabilirim?” sorusunun cevabını bulmayı,
 • Atalet ve ertelemeden kurtularak harekete geçme gücü edinmeyi,
 • Şimdiyi keşfedip geleceği tasarlama becerilerine sahip olmak

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Başarı Nedir?
 • Başarılı Olmak Öğrenilebilir mi?
 • Başarı Kriterleri Başarılı Kişilerin Ortak Özellikleri
  Karakter Boyutu
  Bilgi Boyutu
  İnanç Boyutu
  Beceri Boyutu
 •   Başarının Temel Adımları
  Kendi Potansiyelini  Tanımak ve Geliştirmek
  Amaç ve Hedef Belirlemek
  Planlama Yapmak
  Karar Vermek ve Harekete Geçmek
  Kontrol etmek ve yönetmek
  Sonuç almak ve sonuçları değerlendirmek
 •   Başarıyı Engelleyen Korkular ve Başa Çıkma Yöntemleri
  Başarı için kendini programlama
 •   Olumlu düşünmenin önemi ve yöntemi
 •   Yaratıcılığın gücü
 •   Başarılı olmak için doğru iletişim kurma
 •   Kendi kendini motive etme
 •   Değişime kendinden başlamak
 •   Motivasyon
 •   Başarılı Kişi Davranışları
 •   İnanç Oluşturma Yolu

Duygusal Zeka

“TEPKİ DEĞİL, YAKLAŞIM GÖSTEREBİLMEK” Duygusal zeka, aklın kendisini “his bombardımanlarından” koruması ve duygulari gerektigi yerde bastırma gücünü gösterebilmesidir. IQ´ nun hayatımızdaki başarıya etkisi % 10 ila % 20 kadardır. Duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler, daima üretken olurlar. Duygu durumlarını kontrol edemeyen kişiler ise doğru, net düşünebilme ve işlerine odaklanma yeteneklerini engelleyen içsel bir uyuşmazlığa düşerler.AMAÇ:

 • Duygusal zekânın iş ve özel hayata etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak,
 • Duygu ve sosyal ilişki temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak.

EĞİTİM  İÇERİĞİ:

 • Duygusal zeka nedir ?,
 • Duyguların dili,
 • Duygusal zeka eğitim ile geliştirilebilir mi ?,
 • Duygu dünyamızı inceleyerek farkındalık oluşturmak,
 • Kendi güçlü yanlarımızı ve sınırlarımızı belirlemek,
 • Öz değer ve yeteneklerimiz konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmak,
 • Duyguları Yönetmek,
 • Rahatsız edici duygu ve dürtülerini kontrol altına almak,
 • Değişen durumlara uyum sağlamak için esneklik geliştirmek,
 • İş yaşamı için duygusal zeka geliştirmeye neden ihtiyaç vardır ?

SÜRE : 1 GÜN

KIYAFETİNİZLE KARŞILANIR , BEYNİNİZLE UĞURLANIRSINIZ

BİREYSEL İMAJ TANIŞMA SEANSINDA:

 • İmaj Nedir?
 • İlk İzlenimin Önemi
 • Renklerin Dili
 • Öz-İmaj, Algılanan İmaj ve İdeal İmaj
 • Giyimde Ölümcül Günahlar
 • Kendi Bedenimize Göre Giyim İpuçları

Yukarıda sunulan hizmetlerden sizin seçeceğiniz herhangi biri üzerinde çalışma yapılacaktır.

Bireysel İmaj

“KIYAFETİNİZLE KARŞILANIR , BEYNİNİZLE UĞURLANIRSINIZ”Bireysel imaj bir bütündür. Bireyin  kim ve ne olduğu hakkında dünyaya yansıttığı görünüş şeklinin profesyonelce yönetilmesi gerektiğinin bireye aktarılmasıdır. Ayrıca doğru ve bilinçli yönetildiğinde pek çok imkanın mümkün olduğunu  dünyaya kendisini nasıl sunduğunu fark etmesini sağlamaktır.AMAÇ:

 • Katılımcıların gerçek kimliğine sadık kalarak güçlü noktalarını ön plana koymayı,
 • Saklı potansiyelini ortaya çıkartarak emanet durmayan, içselleştirilmiş doğru bir imaj geliştirmeyi,
 • Giyimde ölümcül günahları bilerek, güçlü, olumlu bir ilk izlenim yaratmayı,
 • Görgü ve nezaket kurallarını kişiselleştirmeyi,
 • İmaj yönetimi becerilerini geliştirmesi sayesinde,  profesyonel etkinliği, verimliliği ve özgüvenini güçlendirerek başarılı kariyer gelişiminde kilit strateji olarak yerini aldığını kavramalarını sağlamaktır.

İÇERİK:

 • İmaj Nedir ?,
 • Olumlu Bir İmajın “Olmazsa Olmaz” Kuralları,
 • Öz-İmaj, Algılanan İmaj Farkı,
 • Bireysel İmaj Yönetimi,
 • Bireysel İmaj İle Tutarlı Beden Dili Özellikleri Kazanma,
 • Dış Görünüşümüzden Aldığımız Temel Mesajlar,
 • Olumlu Bir İlk  İzlenim Yaratma,
 • İş ve Sosyal  Yaşama Uygun Giyim Kuralları,
 • Giyiminde Ölümcül Günahlar,
 • Kadın Ve Erkek Giyiminin Özellikleri,
 • Renklerin Dili ve  Seçimi,
 • Profesyonel Olmak Nedir ?,
 • Profesyonel Davranış Kuralları,

Güzel Konuşma ve Sunum Becerileri

 “İŞTE BU!” DEDİRTEBİLMEK “Galip gelen kelimeler değil, kelimelerin nasıl kullanıldığıdır. Sonuca götüren ise ne dediğiniz değil, ne yaptığınızdır.”Etkin bir sunum, bu iki temel farkındalık  üzerine kurulmalıdır. Öngörülen eğitim, bu iki farkındalığı  “sunuş becerileri” açısından geliştirmeyi ve etkin uygulama tekniklerini benimsetmeyi sağlamaktadır.AMAÇ:

 • Sunumu beynin bilgiyi işleme süreciyle uyumlu olarak tasarlamayı,
 • Herhangi bir sunum için gerekli olan ön hazırlık gereksinimlerini tanımlayabilmeyi ve bu doğrultuda sunuşlarını tasarlayabilmeyi ve etkili görsel malzemeyi hazırlamayı,
 • Sunum esnasında sunuşun verimliliğini arttırabilmeyi, hatırda kalması için hafıza kancalarını kullanmayı,
 • Sunumu Etkin beden dili ile desteklemeyi ile hitap, vurgulama ve tonlama tekniklerini kazanmayı,
 • Topluluk önünde kendine güven ve iç-dış uyum yetkinliklerine sahip olmayı sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İletişimin Sunuş becerilerindeki rol,
 • Profesyonel sunuş Temel ilkeler,
 • Sunumu etkileyen faktörler,
 • Nasıl sunalım- Sunucunun   sorumlulukları,
 • Planlama / hazırlık,
 • Katılımcıların “almaya” hazır hale getirilmesi ve ilgi,
 • Sunucunun iletişim becerileri / “başarılı” sunum,
 • Sunumda etkili ve düzgün konuşma,
 • Etkili ve düzgün konuşmanın temel ilkeleri,
 • Katılımcıları anlamak ve anlaşılır olmak,
 • Genel konuşma hataları ve öneriler,
 • Grup karşısında konuşma ve kendimizi izleme,
 • Sahne kullanımı,
 • Beden dili,
 • Akıcı ve düzgün konuşma,
 • Sunumda iletişim,
 • Tek ve çift yönlü iletişim,
 • Algılamalar ve yanılgılar,
 • Katılımcılarla görsel iletişim,
 • Katılımcıları ilgili ve canlı tutma teknikleri,
 • Sunum uygulama teknikleri ve kullanım yerleri,
 • Düz anlatım,
 • Uygulama ve katılımı destekleme,
 • Katılımcılara soru sorma / yönlendirme,
 • Tartışma teknikleri,
 • Sunum araç-gereçleri ve doğru kullanımı,
 • Karşılaşılan zor katılımcıların yönetimi,
 • Soru sorma ve yanıtlama ilkeleri,
 • Örnek sunumlar ve öneriler,
 • Uygulamalar,
 • Görsel araçlarla kısa sunumlar,
 • Tartışarak birlikte değerlendirmeler,
 • Uygulama ve örnek olay çalışmaları,
 • Video çekimli bireysel sunumlar,
 • Rol canlandırma.

SÜRE : 2 GÜN

“Hiçbir şey bizi konuşma tarzımız kadar ele veremez.”

DİKSİYON TANIŞMA SEANSINDA:

 • Dudak, çene, dil tembelliğinin varlığı tespit edilecektir.
 • En çok yapılan diksiyon hatalarının düzeltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
 • Galat-ı Meşhurlar nelerdir? Doğru bilinen ama yanlış kullanılan kelimeler nelerdir?
 • Tonlama,  vurgu ve artikülasyon çalışması yapılacaktır.
 • Diyafram  nefesi çalışmaları uygulanacaktır.

Yukarıda sunulan hizmetlerden sizin seçeceğiniz herhangi biri üzerinde çalışma yapılacaktır.

Diksiyon Eğitimi

“Hiçbir şey bizi konuşma tarzımız kadar ele veremez.”Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini, sözcüğün söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları “yerinde, zamanında, dozunda”  kullanma sanatıdır.Ağız içinden konuşmak, konuşurken (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, sözcükleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek söylememek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili iletişim kurmamızı engeller.Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem kişide kendine güven olgusunu geliştirecek hem de doğru ve etkili iletişim kurabilmesine fayda sağlayacaktır.AMAÇ:

 • Konuşma korkusunu yenebilme;
 • Heyecan kontrolünü sağlayabilme;
 • Akıcı konuşabilme;
 • Katılımcıların diyaframlarını kullanmalarını öğrenerek nefeslerini doğru kullanabilmelerini,
 • Etkileyici bir  ses tonuna sahip olabilmelerini,
 • Anlaşılır ses çıkarabilmelerini,
 • Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkların ayrımına varmalarını,
 • Sözcükleri anlamına göre vurgulayabilmelerini,
 • Vurguda diyalekt yanlışlıklarını giderebilmelerini,
 • Konuşmalarını tekdüzelikten kurtarmalarını,
 • Anlatımı vücut diliyle destekleyebilmelerini,
 • Etkili konuşma planı yapabilmelerini  sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Ses organları-diyaframın kullanılması
 • Diyaframın yeri ve işlevi
 • Diyafram hareketleri
 • Soluk alma – durak-solunum
 • Soluk alma kuralları
 • Tonlama
 • Durak yerleri
 • Nefes kullanma teknikleri
 • Türkçe´nin ses yapısı, Ünlü ve Ünsüzler
 • Sesin tanımı
 • Türkçe´deki sesler ve harfler
 • Tüm sesli harfler ve söyleniş özellikleri
 • Diyalekt kusurları
 • Söyleniş, boğumlama, dil, dudak ve ağız kullanımı
 • Ağız boşluğu ve rezonansın tanımı
 • Ünlü ve ünsüzlerde dudak, dil ve ağız kullanımı
 • Yuvarlama ve ağız tembelliği
 • Boğumlamanın anlaşılırlığı
 • Sesin niteliği, karakteri ve tonlama
 • Aksiyonu ve anlama göre ses
 • Duyguya ve konuya göre ses
 • Sesle abartı, küçümseme, önemseme, duygu ve final
 • Aksiyon ve ses olayları
 • Konuşmanın yazıdan farklılıkları
 • Konuşmadaki ses değişiklikleri
 • Hecelerin doğru söylenişi ve vurgusu
 • Diksiyon kusurları ve düzeltilmesi
 • Yanlış tonlama
 • Yanlış vurgulama
 • Sesi yanlış kullanma
 • Yabancı sözcüklerin okunuşları
 • Yabancı sözcüklerin okunuşları
 • Vücut dili ve imaj
 • Konuşurken bedenin anlamı
 • Jest ve anlamları
 • Mimik, yüzde imaj, anlatılanla yüz ve bakış uyumu
 • Konuşma sanatı
 • Konuşma teknikleri
 • Konuşma çeşitleri
 • Doğaçlama çalışmaları
 • Program, tören sunma
 • Sunuş çeşitleri, planları ve hazırlık
 • Etkin sunum yapabilme teknikleri

Kişisel Performans ve Yaşam Yönetimi

“ZAMAN”IN EFENDİSİ OLMAK Günümüzde en dikkatli kullanılması gereken sermaye zamandır. Öyle ki zamanı nasıl harcadığınız size ya kazanç olarak ya da kayıp olarak geri dönecektir. Profesyonel işletmeler zaman yönetiminin önemini bilir.Çünkü zamanı yönetmek insanın kendisini, işini ve hayatını birini diğerine tercih etmeden yönetmesidir.İş disiplininin sağlanması, krizlerin önlenmesi, stresin azaltılması, motivasyonun sağlanması ancak “etkin zaman yönetimi”yle olur.AMAÇ:

 • Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşmak,
 • Etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak,
 • Verimliliği artırmak,
 • Kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak,
 • Kişisel ve takım halinde zaman yönetimi bilincini kazandırmak,
 • Hedefleri, yapılacak işleri öncelik ve önem sırasına koyma becerilerini geliştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Zaman ve zihinsel faaliyet ilişkisi,
 • İş süreçleri içerisinde faaliyetlerin önem ve öncelik derecesinin belirlenmesi,
 • Zaman yönetiminde kişiliğin rolü,
 • Bireyin takım içindeki rolü ve zaman yönetimi,
 • Zamanı performansları geliştirebilme için kullanma,
 • Zamana ve etkinlik kavramına bakış açıları,
 • Hedefler ve hedefe götürecek kilit alanlar,
 • İş ortamında zaman tuzakları,
 • Etkin zaman yönetimi için temel araçlar (teknoloji, ajandalar vb.)

SÜRE :  1 GÜN

Konuşmayı Başlat
WhatsApp iletişime geçin!
Merhabalar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?