Aile Dizimi Genel Yaklaşım

Aile Dizimi

 “Aile Dizimi”, “sistem dizimi”, “yaşam dizimi” gibi  adlarla ifade edilen terapi yöntemi Familien Aufstellung adıyla 90’lı yıllarda Almanya’da ortaya çıkmıştır. Aile Dizimi Terapisi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışını temel alır.  Bireyin başına gelen her türlü olumlu ya da olumsuz olayların temelinde kişinin içinde bulunduğu bu bağ ile ilişkisi vardır ve cevapları bu bağ üzerinden bulmaya çalışır.

 Önceki kuşakların işlediği suçlar ve sorumluluğu alınmamış kötü eylemler,”Hak yemeler, göç, mecburi ayrılıklar, hiyerarsi bozan eylemler, cinayetler, kız kaçırmalar, ensest, sırlar,düşükler, kürtajlar,intiharlar,tekrar eden psikolojik rahatsızlıkar, her türlü kötü edimé”  sonraki kuşaklara aktarılarak çocukların ya da torunların hayatlarında olumsuzluklara yol açmaktadır. Bizlere önceki kuşaklardan kalan miraslar sadece maddi ve genetik değil, onların hayatlarında başlarına gelen büyük olayların duygusu da miras olarak aktarılmaktadır. Bu aktarımlar sonucu,hayatlarımızda sürekli bir şekilde tekrar eden  olumsuz olaylar döngüsü ile karşılaşabiliriz.

– Kolektif bilinçaltında bulunan pek çok yaşanmış tecrübeler Aile Dizimi terapi yöntemi ile ortaya çıkarılabilmektedir. Bu sayede geçmiş zamanda, mekanda, insanların başına gelmiş olan ve etkileri kişilerin üzerinde devam eden olayları gün yüzüne çıkartmakta ve ruhsal düzeyde kişileri yöneten ve yönlendiren eğilimleri çözümlenebilmektedir.

“korkular, pişmanlıklar, zayıflıklar, öz güvensizlik, öfke, kin, nefret, yas, soğukluk ve katılık gibi duygular aile dizimi çalışmasından sonra, yerini güvene, güçlü ve esnek duruşa ve kararlılığa, sıcak, yumuşak ve uyumlu davranışlara  dönüşmekte, böylece hayata daha olumlu, farkındalığı yüksek  ve dış dünyayla barışık halde yeniden yapılanmaktadır.

Aile dizimi herhangi bir hastalığın tedavisi yerine geçmemekle birlikte hastalığı yaratan ruhsal ve psikolojik tavra yönelik çalışmaktadır. Farkındalığı odak alan bu çalışma ile kişinin hayatla, çevreyle, kendi sistemi ile olan ilişkileri yeniden düzenlenebilmektedir.
– Aile dizimi çalışması,  bir grup çalışmasıdır ve temsilci algısı ile çalışır. Her ne kadar psikodrama çalışmasına benzese de uygulanan teknikler ve metotlarla bundan ayrılmaktadır.

Aile dizimi üç temel noktadan hareket eder. Denge – Düzen – Aidiyet. Bu üç bölümden biri bir şekilde zarar görmüş ise şu anki hayatımızda aile, para, kariyer, sosyal veya özel ilişkiler, kendimizle olan ilişkilerimiz de etkilenmektedir.
Aile dizimi çalışması, kök ailemizden getirdiğimiz hikaye üzerinden kolektif bilinç ve bilinçaltını kullanarak çalışır. Bu çalışma esnasında türlü terapotik müdahalelerle kişinin kök ailesinden getirdiği hikayenin negatif gücü azalır çünkü kişi başka bir boyuttan olaya ve duruma bakmayı bilir. Dolayısıyla kişinin şu anki hayatında takıldığı, çözemediği  konu veya konular kendiliğinden çözüme doğru gider.

Ruhsal, fiziksel, ve psikolojik beslendiğimiz tek  ve en önemli kaynağımız ailemizdir. Ailemizle olan ilişkilerimiz ne kadar sağlıklı  ve doyumlu bir noktaya gelirse, bilinçli olarak yaşadığımız hayatta hikayemiz ve başımıza gelen olayların kalitesi de hızla değişmeye başlar.

Ailedizimi1-570x350

 Tanışma seansına katılmak istiyorum. Tanışma Seansına Katıl Başlığına tıklayın ve gerekli formları doldurun, En kısa sürede sizlere ulaşılacaktır.

İletişim Formu

*
*
To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.
Konuşmayı Başlat
WhatsApp iletişime geçin!
Merhabalar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?