SATIŞ VE PAZARLAMA

Satış Eğitimi ve Pazarlama Eğitimi

"Elinizdeki ürün ne kadar iyi olursa olsun, yeteneksiz bir pazarlamayla ancak çevrenize satış yapabilirsiniz."

Yoğun rekabet ortamında bir firma pazarda ayakta kalabilmek ve rakipleri ile mücadele edebilmek için farklı satış stratejileri geliştirmelidir. Günümüzde satış, profesyonel bir çaba gerektirir. Bundan dolayı firmalar hedefledikleri pazar paylarına ulaşabilmek için çağdaş ve etkin satış tekniklerini kullanmalıdır.

Bizi ziyaret eden tüm davetlilerimize teşekkürlerimizle...
Başarı Akademi ve Marjinal Akademi işbirliği ile Bakırköy´de ve Kadıköy´de hızlı okuma eğitim programlarımız başlamıştır.
Öğrencilerin çoğu, özellikle sınavlarda, paragraf sorularını görünce korkar ve okumaktan vaz geçer. Halbuki sınavlarda...
Günümüzde hızla değişen bilgi çağına uyum sağlam için etkin ve hızlı okumak bir ayrıcalık değil...
Hızlı Okuma - Dikkat Odak - Paragraf Eğitimlerimizde %30 indirim ...
Marjinal Akademi olarak Hızlı Okuma eğitimi için ISMMMO ile İndirim Anlaşmasını imzaladık.
Kişisel gelişim, yönetici ve "öğrenci gelişimi" eğitimleri konusundaki engin bilgimizi sizlerle paylaşıyoruz...